Video: wegen en watergangen

2 augustus 2021

In deze nieuwe film kijken we naar de grote lijnen van de inrichting van circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom: de wegen en de watergangen. Hoe ziet het bouwterrein er nu uit? En hoe dragen de wegen en watergangen bij aan de 8 circulaire doelen van Ambachtsezoom?

Video: wegen en watergangen

Peter Vreeven, onze projectleider civiel, neemt u mee het gebied in. Naar de lange Middentocht, de verbindende schakel van het gebied. Daaromheen komen verkeerslussen die de bedrijfspanden ontsluiten.

De efficiënte ontsluiting van de bedrijven, het gebruik van circulaire materialen zoals biobased tegels en olivijn bestrating, wadi’s voor geleidelijke afvoer regenwater en natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de circulaire doelen: water, materiaal, lucht,
biodiversiteit.

Wist u dat er langs die natuurvriendelijke oevers ook paden en zitjes komen? Een heerlijk plekje voor een mensvriendelijke lunchwandeling!

Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit

Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit

Met de Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit voor Ambachtsezoom willen we laten zien wat de mogelijkheden zijn voor het natuurlijk en klimaatadaptief inrichten van uw bedrijfskavel. Wist u dat het groen inrichten van de werkomgeving veel meerwaarde heeft voor werkgever en werknemer?

Lees meer
Video: Klimaat en biodiversiteit

Video: Klimaat en biodiversiteit

Landschapsarchitect Marjan Ketner bekijkt samen met projectleider civiel Peter Vreeven de voortgang op bedrijvenpark Ambachtsezoom. In het ambitieuze ontwerp van Marjan voor de openbare ruimte speelt ‘groen’ een belangrijke rol. Inmiddels zijn honderden bomen aangeplant.

Lees meer