Verticale drainage

Verticale drainage

Verticale drainage 7 mei 2019 Op de toekomstige wegen in Ambachtsezoom ligt voorbelasting. Die zorgt dat de bodem, die uit klei en veen bestaat, goed inklinkt. Foto: De drains worden met indrukwekkende machines op regelmatige afstanden in de voorbelasting geplaatst....