Stedenbouwkundig bureau od205

Stedenbouwkundig bureau od205

Stedenbouwkundig bureau od205 Maart 2019 Bij de eerste stedenbouwkundige concepten, het definitieve inrichtingsplan en de realisatie is stedenbouwkundig bureau od205 te Rotterdam betrokken als ontwerper van de openbare ruimte en adviseur op het gebied van...