Stap extra op circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom

Hendrik-Ido-Ambacht, 27 september 2022

Direct naast de A16 ontwikkelt gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bedrijvenpark Ambachtsezoom, geïnspireerd op de Cradle-to-Cradle principes. Het eerste circulaire bedrijvenpark van Nederland. Voor de bedrijfskavels en -panden zijn circulariteit, aardgasvrij en energieneutraal de uitgangspunten. Daarnaast is er veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De duurzame ambities zijn vastgelegd in het handboek circulariteit. De lat ligt hoog, voor zowel gemeente als ondernemers. Hoe pakt dit uit tot nu toe?

Pittige discussies

Projectmanager Riny Verhoef van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: “Samen met experts hebben we de ambities vertaald in concrete maatregelen voor de openbare ruimte en de kavels. Gebouwen moeten bijvoorbeeld hun eigen duurzame energie opwekken en hebben daken met groen, zonnepanelen of parkeren, maar dat is tegenwoordig al bijna normaal. Circulair bouwen is voor veel ondernemers wel een ingewikkelde opgave. Onze eis is dat alle materialen duurzaam zijn en hergebruikt kunnen worden en na de levensduur in zijn geheel weer uit elkaar gehaald kunnen worden Tja, welke materialen kies je dan? En welke constructie is toegestaan? Dat levert soms pittige discussies op, met ondernemers en aannemers maar ook met nuts-bedrijven zoals Stedin. Het voelt vaak als pionieren. Tot nu toe komen we er altijd samen uit.”

 

Intensieve begeleiding door circulair expert

Verhoef begrijpt goed dat de wereld van circulair bouwen voor veel ondernemers nieuw is: “Wij richten ons vooral op lokale en regionale ondernemers. Zij kiezen voor Ambachtsezoom op basis van de locatie en het goede ondernemersklimaat in de gemeente en niet per se vanwege de duurzame ambitie. Daarom verplichten we hen te werken met een team van architecten en aannemers dat ervaring heeft met duurzaam bouwen. Wij zorgen tijdens het hele traject voor intensieve begeleiding van een expert op het gebied van circulariteit.”

 

Financiële prikkel voor ondernemers

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan heel snel. De gemeente erkent dit en biedt in overleg volop ruimte voor innovatie. Voor ondernemers is een financiële prikkel ingebouwd om meer te doen dan de minimale eisen: zij kunnen met extra duurzame maatregelen een korting tot 10% op de grondprijs verdienen. Verhoef: “Dat kan bijvoorbeeld door minimaal 5% extra schone energie op te wekken bovenop hun eigen verbruik. Ook een eenvoudige maar sympathieke maatregel als het ophangen van vogelhuisjes aan de gevel levert al wat korting op.”

 

“Hoe meer je je verdiept, hoe enthousiaster je wordt”

De bedrijfskavels en het openbaar gebied vormen samen het circulaire bedrijvenpark, met gesloten kringlopen van materialen, energie en water. De gemeente investeert fors

in het circulair, biodivers en klimaatadaptief inrichten van het openbaar gebied. Verhoef: “Bestrating en inrichtingselementen op Ambachtsezoom hebben waar mogelijk een Cradle-to-Cradle certificering, zijn biobased of kunnen na einde levensduur terug geleverd worden aan de producent. We planten ruim 350 bomen en ander groen aan, die aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en natuurlijk ook voor de mensen die op Ambachtsezoom werken. Mijn ervaring is bij mijzelf en bij ondernemers: hoe meer je je verdiept in duurzaamheid, hoe beter je de noodzaak begrijpt en hoe enthousiaster je wordt. We proberen ondernemers een stap extra te laten doen en doen dat zelf ook. Als voorbeeld: in overleg met de ecoloog heb ik net nog een extra opdracht gegeven om bij een waterpartij een wal aan te leggen voor oeverzwaluwen. Daar was precies een geschikt plekje voor!”

 

Meer informatie?

Bedrijvenpark Ambachtsezoom heeft circa 15 hectare uitgeefbare grond voor bedrijfskavels. De eerste circulaire panden zijn medio 2022 opgeleverd. Meer informatie kunt u vinden op www.ambachtsezoom.nl. U kunt ook contact opnemen met projectmanager Riny Verhoef: mj.verhoef@h-i-ambacht.nl, 078 – 77 02 666 – of 06 40 003 534.

 

Dit artikel verscheen eerder in Stadsblad #13 van Cirkelstad, september 2022

Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit
Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit

Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit

Met de Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit voor Ambachtsezoom willen we laten zien wat de mogelijkheden zijn voor het natuurlijk en klimaatadaptief inrichten van uw bedrijfskavel. Wist u dat het groen inrichten van de werkomgeving veel meerwaarde heeft voor werkgever en werknemer?

Lees meer
Video: Klimaat en biodiversiteit

Video: Klimaat en biodiversiteit

Landschapsarchitect Marjan Ketner bekijkt samen met projectleider civiel Peter Vreeven de voortgang op bedrijvenpark Ambachtsezoom. In het ambitieuze ontwerp van Marjan voor de openbare ruimte speelt ‘groen’ een belangrijke rol. Inmiddels zijn honderden bomen aangeplant.

Lees meer