Privacy

Cookies

Deal Drecht Cities gebruikt op de website uitsluitend analytische cookies. Via de website worden cookies geplaatst door Google als deel van de ‘Google Analytics-dienst’. Deal Drecht Cities gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en onze dienstverlening te verbeteren. Het gaat dus niet om het vastleggen van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van handelingen op de website.

Overeenkomstig de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Deal Drecht Cities een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, worden IP-adressen geanonimiseerd en mag Google geen gegevens delen. Desgewenst kunt u het gebruik van de cookies van Google Analytics weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.