Parkmanagement

Op het bedrijvenpark komt full service parkmanagement. De parkmanager is aanspreekpunt voor de ondernemers. Hij is een pragmatische persoon die de taal van de ondernemers spreekt. Hij zorgt dat het bedrijvenpark schoon, heel en veilig is. Hij helpt ook om gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld energiebesparing, verminderen van milieuhinder, hergebruik van (elkaars) afvalstoffen, collectief inkopen en deeleconomie.

Proactief

De parkmanager is proactief. Hij organiseert samen met ondernemers en gemeente bedrijvenbijeenkomsten. Zo stimuleert de parkmanager de sociale interactie en wordt er ruimte gecreëerd voor onderlinge contacten en samenwerkingen tussen de gevestigde bedrijven en andere organisaties en verenigingen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Kwaliteit waarborgen

Het doel van Parkmanagement is om met een gezamenlijke inzet de kwaliteit van een bedrijvenpark te waarborgen en te behouden. Hierdoor wordt en blijft een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat gecreëerd, waardoor het vastgoed waarde op de lange termijn behoudt.

Parkmanagement

Het pakket parkmanagement bestaat uit:

Parkmanagementorganisatie

 • Communicatie en rapportage
 • Evaluatie en bijsturing
 • Rechtsvorm Parkmanagement

Collectiviteit

 • Relatiebevordering
 • Informatievoorziening en uitwisseling
 • Glasvezel
 • Collectieve inkoop

Leefbaarheid

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
  (aangevuld met de buitenruimte van de bedrijven)
 • Bewegwijzering
 • Mobiliteitsoptimalisatie

Veiligheid

 • Keurmerk Veilig Ondernemen + eventuele premiekorting op diverse verzekeringen
 • Collectieve beveiliging in overleg/ samenwerking met de stichting collectieve bedrijven beveiliging Hendrik-Ido-Ambacht
 • Stimuleren aansluiting op veiligheidsapp eDetect en project Camera in Beeld

Duurzaamheid

Gezamenlijke duurzaamheids-doelstellingen behalen, op individueel en collectief niveau. Denk hierbij aan:

 

 • Aansluiting op WKO-systeem
 • Actief afvalmanagement
 • Materialeninkoop
 • Waterhuishouding

Interesse? Maak een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. In het handboek Circulariteit & Beeld staan de kwaliteitseisen en suggesties voor het vestigen en op de kaart staat het actuele kavelaanbod en de duurzaamheidsdoelen van het bedrijvenpark.