Parkmanagement

Op bedrijvenpark Ambachtsezoom is full service parkmanagement. In het bestuur zitten ondernemers die zelf zijn gevestigd op Ambachtsezoom. Het doel is om met een gezamenlijke inzet de kwaliteit van een bedrijvenpark te waarborgen en te behouden. Zo zorgen we voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat. Eén van de voordelen: het vastgoed behoudt ook op de lange termijn zijn waarde.

Taken parkmanagement

Het parkmanagement heeft soms een uitvoerende, soms alleen een initiërende of adviserende rol. Het takenpakket bestaat uit:

Veiligheid

 • Keurmerk Veilig Ondernemen + eventuele premiekorting op diverse verzekeringen
 • Collectieve beveiliging in samenwerking met de stichting collectieve bedrijven beveiliging Hendrik-Ido-Ambacht
 • Slimme beveiligingscamera’s (kenteken- en overzichtscamera’s)
 • Stimuleren aansluiting op veiligheidsapp eDetect en project camera in beeld

Duurzaamheid

Gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen behalen, op individueel en collectief niveau. Bijvoorbeeld:

 • Aansluiting op WKO-systeem
 • Actief afvalmanagement
 • Materialeninkoop
 • Waterhuishouding
 • Streven naar BREEAM gecertificeerde gebouwen en terrein

Leefbaarheid

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (aangevuld met de buitenruimte van de bedrijven)
 • Bewegwijzering
 • Mobiliteitsoptimalisatie

Collectiviteit

 • Relatiebevordering

Collectieve diensten

Het parkmanagement heeft een aantal dienstverleners gecontracteerd voor de collectieve diensten. Sommige van hen bieden optioneel extra diensten aan voor individuele ondernemers.

Let op: ondernemers moeten zelf een contract afsluiten van een van de twee geselecteerde afvalophaaldiensten!

Afval

Let op: ondernemers dienen zelf een contract af te sluiten met één van deze twee geselecteerde bedrijven, die voldoen aan de circulaire uitgangspunten van het bedrijvenpark:

BR Containers
Erik Lengkeek
06-83669695
www.brcontainers.nl
erik@brcontainers.nl

Netwerk NV
’s Gravendeelsedijk 10
3316 CA Dordrecht
078-6222247
www.netwerknv.nl

Beveiliging

Alert Security bewaakt het bedrijvenpark. Iedere nacht zijn er surveillancerondes.

Optioneel: Alert Security heeft voor de ondernemers op Ambachtsezoom een aantal veiligheidsplakketten samengesteld, die tegen sterk gereduceerde tarieven worden aangeboden. Deze pakketten kunnen naar wens worden aangevuld met bijvoorbeeld camerabeveiliging in de openbare ruimtes.
Voor meer informatie over de verschillende veiligheidspakketten:

Alert Group
Joost Klaren
Parabool 150
3364 DH Sliedrecht

Algemeen 0184-435 678
Direct 06-2284 3160
Website www.alert-group.nl

Bewegwijzering

Parkmanagement zorgt voor bewegwijzering op het gehele park. Voor aanmelden en doorgeven van wijzigingen kunt u terecht bij het secretariaat.
secretariaat@parkmanagementambachtsezoom.nl

Community-app Ambachtsezoom

Ondernemers krijgen toegang tot de community-app van Ambachtsezoom. Via deze handige app op uw telefoon heeft u alle informatie over parkmanagement en ondernemen op Ambachtsezoom 24/7 onder handbereik.

Energie

Het collectief inkopen van energie voor bedrijventerreinen kan leiden tot aanzienlijke besparingen voor bedrijven, evenals het verminderen van hun impact op het milieu. Door samen te werken en gezamenlijk in te kopen, kunnen bedrijven profiteren van gunstigere tarieven en lagere administratiekosten.

Wij willen bedrijven op bedrijventerrein Ambachtsezoom daarom uitnodigen om zich aan te sluiten bij het collectief inkopen van energie. Dit initiatief biedt de mogelijkheid om als groep energie in te kopen tegen een scherper tarief dan wanneer bedrijven individueel zouden inkopen. Door de krachten te bundelen, kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook hun impact op het milieu verminderen. Het gebruik van groene energiebronnen (zoals de zonnepanelen op het dak) kan bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast biedt dit initiatief ook direct de mogelijkheid om als groep tot een groter inkoopvolume te komen zodat beter kan worden onderhandeld met energieleveranciers over de voorwaarden van het contract, bijvoorbeeld over de duur van het contract en de opzegtermijn.

Samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerrein Ambachtsezoom kan dus leiden tot voordelen op meerdere vlakken. We nodigen u daarom graag van harte uit om deel te nemen aan dit collectieve inkoopinitiatief en gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst.

Glasbewassing

Voor de glasbewassing bevelen wij de firma Plug aan:

Contactgegevens:
Sander van Marion
06-29357365

Glasvezel

Ambachtsezoom is aangesloten op het glasvezelnet van VitrumNet. Het enige wat u hoeft te doen, is een router of Wifi access point aan te sluiten en deze te verbinden met de glasvezelaansluiting in uw meterkast.

Het glasvezelnet wordt collectief ingekocht door het parkmanagement. De kosten hiervoor zijn meegenomen in de contributie die u als ondernemer jaarlijks betaald. U betaalt dus geen (extra) aansluit- of abonnementskosten aan VitrumNet. Mocht u aan deze aansluiting onvoldoende hebben (2x 1G), dan staat het u uiteraard vrij om – in aanvulling op de aansluiting bij VitrumNet – een extra aansluiting te realiseren.

Voor meer informatie:
VitrumNet
078 – 762 08 98
info@vitrumnet.nl

Groen en groenonderhoud

GKB Barendrecht verzorgt het groenonderhoud in de openbare ruimte op Ambachtsezoom.
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen? Meld u zich dan bij de parkmanager.

Optioneel
Hoveniersbedrijf J.W. ’t Hoen BV uit Alblasserdam heeft voor de inrichting en beplantingsmogelijkheden van natuurinclusieve bedrijfstuinen speciaal voor Ambachtsezoom twee ontwerpen gemaakt, die mooi aansluiten op de ambities van het bedrijvenpark. Het ene ontwerp heeft vaste planten als basis, het andere heeft als basis een bij-vriendelijk bloemenmengsel. Deze voorstellen kunnen 1 op 1 worden gerealiseerd, maar laten ook alle ruimte voor persoonlijke wensen.

Voor meer informatie:
Arco Hoefnagel, projectleider
06 – 214 96166
arco@thoenbv.nl
www.jwthoen-hoveniers.nl

Coöperatieve vereniging parkmanagement

Ondernemers op Ambachtsezoom zijn automatisch lid van de coöperatieve vereniging parkmanagement Ambachtsezoom. Zij kiezen uit hun midden de bestuursleden. In de opstartfase neemt ook gemeente Hendrik-Ido-Ambacht deel aan het bestuur. ParkTrust uit Dordrecht zorgt voor dagelijkse uitvoering van het parkmanagement.

Mathieu Doeland

Parkmanager Ambachtsezoom

Mathieu Doeland van ParkTrust
06-26706641
pm@parkmanagementambachtsezoom.nl

Wat doet de parkmanager?

 • eerste aanspreekpunt voor de ondernemers:
 • toezicht, beheer en onderhoud van een schoon, heel en veilig park
 • alle lopende zaken
 • helpt mee om gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken, zoals energiebesparing, minimaliseren milieuhinder, hergebruik van (elkaars) afvalstoffen, collectief inkopen en deeleconomie.
 • organiseert samen met de ondernemers en gemeente bedrijvenbijeenkomsten, met als doel de sociale interactie te stimuleren tussen de gevestigde bedrijven en andere organisaties en verenigingen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Contributie

Deelname aan parkmanagent op Ambachtsezoom is verplicht. De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit twee delen:

 1. een vast bedrag van € 500 euro per adres
 2. een jaarlijks vast te stellen bedrag per m2 perceeloppervlak. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 1,77/m2

In dit bedrag per m2 is inbegrepen:

 • Beveiliging (Alert Security) en camera’s
 • Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Bewegwijzering
 • Glasvezel
 • Website en community-app Ambachtsezoom
 • Organisatie & secretariaat
 • Parkmanager
 • Innovatie & onvoorzien

Wilt u meer weten over de inhoud en/of kosten van de contributie? Meld u zich dan bij het secretariaat.

Contactgegevens bestuur

Johan van Wijk

Johan van Wijk

Voorzitter

06-54748150
secretariaat@parkmanagementambachtsezoom.nl

Ian van der Jagt

Ian van der Jagt

Secretaris

06-18098555
secretariaat@parkmanagementambachtsezoom.nl

Ricardo Wervenbos

Ricardo Wervenbos

Penningmeester

06-46037778
administratie@parkmanagementambachtsezoom.nl

Theo Kamsteeg

Theo Kamsteeg

Secretariaat

06-27873720
secretariaat@parkmanagementambachtsezoom.nl

Riny Verhoef

Riny Verhoef

Hendrik-Ido-Ambacht

06-40003534
mj.verhoef@h-i-ambacht.nl

Lianne Mulder

Lianne Mulder

Secretariaat & Communicatie

06-36501340
secretariaat@parkmanagementambachtsezoom.nl

Mathieu Doeland

Mathieu Doeland

Parkmanager Ambachtsezoom (ParkTrust)

06-26706641
pm@parkmanagementambachtsezoom.nl

Riny Verhoef

Wilt u ook ondernemen op Bedrijvenpark Ambachtsezoom?

Er is nog een aantal kavels beschikbaar. Kijk op de kavelkaart voor het actuele aanbod. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Riny Verhoef.

Riny Verhoef, projectmanager

E-mail: mj.verhoef@h-i-ambacht.nl
Telefoon: 078 - 77 02 666
Mobiel: 06 - 40 003 534

Interesse? Maak een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. In het handboek Circulariteit & Beeld staan de kwaliteitseisen en suggesties voor het vestigen en op de kaart staat het actuele kavelaanbod en de duurzaamheidsdoelen van het bedrijvenpark.