Maak kennis met de oudste Ambachters

13 juni 2019

In november 2017 deden archeologen van RAAP bij bedrijvenpark Ambachtsezoom een archeologische opgraving. Zij vonden sporen van een nederzetting uit de 12-13e eeuw, die lag op een verhoging in het landschap. Het lijkt op een dijk met een soort terp-achtige bewoning eraan vast. Hier leefden de oudst bekende Ambachters!

Foto: Een aantal archeologische vondsten uit Ambachtsezoom

Wie leefden hier?

Het archeologisch onderzoek is nu zo goed als afgerond. Uit de analyse van de grote hoeveelheid vondsten komt een opmerkelijk beeld naar voren: het was geen gewone boerensamenleving. De vele scherven van het rood- en witbakkende Maaslandse aardewerk en uit het Duitse Rijnland en zuidelijke streken, de schenkkannen en de hoogversierde kannen doen denken aan een handelsnederzetting. Roodbakkende bakpannen en dierenbotten komen in zulke grote hoeveelheden voor dat ook sprake kan zijn van een herberg. Of verklapt de geheimzinnige heldergroene druppel op een scherf aardewerk, die nog verder onderzocht wordt, dat hier edelen of geestelijken woonden?

Drama

De opgraving in Ambachtsezoom maakt voor het eerst duidelijk wat er in de Middeleeuwen in het centrum van de Zwijndrechtse Waard gebeurde. De vindplaats, en vooral de lagergelegen bijbehorende landerijen, werden tijdens een grote overstroming rond 1315 in één dramatische gebeurtenis volledig afgedekt met een kleidek. Het gebied werd daarna verlaten.

Mini-tentoonstelling 26 juni t/m 31 juli

De open dag tijdens de opgraving werd goed bezocht. Voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Ambacht: vanaf volgende week woensdag 26 juni tot en met 31 juli is er een mini-tentoonstelling in hal van het gemeentehuis met twee vitrines met vondsten uit Ambachtsezoom, zoals aardewerk, dierlijke botten en metaalvondsten waaronder sieraden en een sleutel.

Tip: boekentafel in de bieb

Meer weten over archeologie? Speciaal voor deze mini-tentoonstelling maakt de bibliotheek in Cascade vanaf woensdag 19 juni een boekentafel met allerlei boeken over archeologie.

De straatnamen van Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De straatnamen van Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Sedumweg, Kringloopweg, De Wadi… De straatnamen in Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom verwijzen naar de duurzame elementen in het gebied, zoals de groene daken, het gebruik van recyclebare materialen en de klimaatvriendelijke opvang van regenwater, waardoor bij stortbuien wateroverlast wordt voorkomen en er een buffertje is voor droge perioden.

Lees meer
Nieuwe fase Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Nieuwe fase Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Toekomstig Bedrijvenpark Ambachtsezoom gaat een nieuwe fase in met de aanleg van riolering, kabels en leidingen (voor elektriciteit, water en glasvezel) en de wegen en paden. Daarna richt de gemeente het openbare gebied in met onder meer verlichting, bankjes, water, bomen en ander groen.

Lees meer
Duitse stelling uit Tweede Wereldoorlog verplaatst

Duitse stelling uit Tweede Wereldoorlog verplaatst

Bij het Baakpad is een Duitse stelling uit de Tweede Wereldoorlog verplaatst om ruimte te maken voor bedrijfskavels op Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Op 18 september 2020 is de historisch waardevolle betonnen stellingplaat 42 meter verplaatst in westelijke richting. Hier blijft de plaat zichtbaar, als stille getuige van de oorlogsgeschiedenis in de Zwijndrechtse Waard.

Lees meer