Kavels en verkoopinformatie

Op bedrijvenpark Ambachtsezoom is ruim 15 hectare te koop als bedrijfskavels. De kavelgrootte is flexibel, tussen de 1.000 m2 en 15.000 m2. Het bedrijvenpark is ingedeeld in drie verschillende zones, waarvan ook een deel is bestemd voor een combinatie werken/wonen.

Kavels- en verkoopinformatie

Het bedrijvenpark is bereikbaar via de twee bestaande rotondes aan de Ambachtsezoom. Vanuit de centraal gelegen Middentocht wordt het overgrote deel van de bedrijven ontsloten. Haaks op de Middentocht liggen de dwarsstraten die in een lus-structuur onderling verbonden zijn. Zij volgen de noord-zuidrichting en lopen door tot aan de zones van de groene werkkamers en de woon-werktuinen.

 

Woon-Werk kavels

Wonen naast uw bedrijfsruimte? Dat kan op Ambachtsezoom! Aan de zuidkant van het bedrijvenpark, vlakbij de Baak en de Langeweg, zijn zeven kavels te koop voor de combinatie wonen en werken. De oppervlaktes variëren van circa 1.000 tot 3.000 m2. Deze kleinschalige ‘woon-werktuinen’ maken het mogelijk om in een lommerrijke, groene omgeving te wonen en te werken op één plek. Zo zijn zaken en privé makkelijker te combineren. En er is geen woon-werk reistijd. Voor veel (kleine) ondernemers is dit een ideale oplossing.

 

Mogelijkheden

  • oppervlakte uitgeefbaar terrein: ruim 15 hectare
  • circa 50 kavels, flexibel qua grootte: van 1.000 tot 15.000m2
  • bouwhoogte: afhankelijk van de zone tot maximaal 20 meter hoog
  • maximale milieu categorie: 3.2
  • combinatie wonen en werken: ja, enkele kavels aan de zuidkant
  • zichtlocaties: ja, enkele kavels zijn goed zichtbaar vanaf de A16
  • belangrijkste doelgroep: lokale en regionale ondernemers
  • bereikbaarheid: op slechts 500 meter van afslag 23 van de A16 (Rotterdam/Antwerpen), nabij de A15

Bekijk de kavels

Ondernemers die aantoonbaar extra investeren in circulariteit en daarmee bijdragen aan de ambitie van het bedrijvenpark krijgen korting op de kavelprijs! Deze korting kan oplopen tot wel 10%.

Verkoopprocedure

Op dit moment zijn er nog meerdere (bedrijfs)kavels beschikbaar. Volgens jurisprudentie moet een gemeente die een onroerende zaak wenst te verkopen, gelet op het gelijkheids- en transparantiebeginsel, (alle) potentieel gegadigden de ruimte geven om mee te dingen naar de aankoop van de onroerende zaak. Om gelijke kansen te creëren moet de gemeente een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe de verkoopprocedure Bedrijvenpark Ambachtsezoom vastgesteld. De inschrijving, selectie, toewijzing en verkoop van de nog beschikbare kavels vindt plaats op basis van deze verkoopprocedure en de daarbij behorende verkoopinformatie, waaronder een modelverkoopovereenkomst, algemene verkoopvoorwaarden en beoordelingscriteria. Een overzicht van de beschikbare kavels is te vinden op de website van het bedrijvenpark.

De inschrijfperiode is opengesteld van 16 oktober 2023 tot en met 13 november 2023. Gegadigden dienen uiterlijk 13 november 2023 het ingevulde inschrijvingsformulier kavels Bedrijvenpark Ambachtsezoom aan te leveren via mj.verhoef@h-i-ambacht.nl.

Het inschrijfformulier met alle daarbij behorende verkoopinformatie is te vinden op h-i-ambacht.nl/VerkooptVastgoed of per e-mail op te vragen via mj.verhoef@h-i-ambacht.nl.

Als de inschrijving voldoet aan de inschrijfvoorwaarden zal deze door een beoordelingscommissie inhoudelijk worden beoordeeld door het toekennen van punten aan de hand van de daarvoor opgestelde beoordelingscriteria. Voor het toekennen van punten is het van belang dat een inschrijver kan aantonen in welke mate zij voldoet aan de beoordelingscriteria.

Kavelprijzen 2024/2025
– Groene Etalage: € 280,- per m² (noordrand).
– Werk/daklandschap: € 275,- per m² (middengebied).
– Woon-/werktuinen: € 275,- per m² (aan de zuid-oost kant).
– Zichtlocatie € 295,- per m2 (langs de afrit A16).

Wanneer een inschrijver maximaal scoort kan zij honderd punten behalen. Om een kavel aan een inschrijver te kunnen gunnen dient er een minimale score van in totaal zestig punten te zijn behaald. Er wordt gegund aan de inschrijver die de meeste punten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten wordt er geloot. Aan de inschrijver die een kavel gegund heeft gekregen wordt vervolgens een reservering gegeven, gevolgd door het sluiten van een optie- en/of koopovereenkomst.  

Wilt u na het oriënterende gesprek een kavel reserveren? U kunt een vrijblijvende reservering voor een bepaalde tijd krijgen. Vaak wordt dan de financieringsmogelijkheden onderzocht bij uw bank en worden de eerste ideeën van het bouwplan ontwikkeld. De gemeente biedt hierbij vrijblijvend hulp aan. U krijgt ondersteuning van onze stedenbouwkundige en duurzaamheidsspecialist.

Wanneer de termijn van de reservering is verstreken wordt met u een optie-overeenkomst gesloten. Hieraan zijn kosten verbonden (7% van de koopsom). Daarna wordt de definitieve koopovereenkomst afgesloten. De kavels worden bouwrijp opgeleverd en de koopprijs valt onder het BTW-regime wat voor als ondernemer fiscaal aantrekkelijk is.

Ontwikkelkaart Ambachtsezoom - Straatnamen

De straatnamen in Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom verwijzen naar de duurzame elementen in het gebied.

Interesse? Maak een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. In het handboek Circulariteit & Beeld staan de kwaliteitseisen en suggesties voor het vestigen en op de kaart staat het actuele kavelaanbod en de duurzaamheidsdoelen van het bedrijvenpark.