Circulair bedrijvenpark

Ambachtsezoom is een circulair bedrijvenpark. De gemeente ontwikkelt het gebied geïnspireerd door de Cradle to Cradle-principes. Alle materialen die gebruikt worden voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100% recyclebaar. Dit betekent dat de materialen van goede kwaliteit zijn, een lange levensduur hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Met 8 circulaire doelen creëren we meer biodiversiteit, verbeteren we water en luchtkwaliteit en dragen we bij aan de vermindering van co2 uitstoot.

Gesloten kringlopen en aardgasvrij

Het bedrijvenpark is energieneutraal en aardgasvrij. Door slimme oplossingen wisselen de bedrijven op het bedrijvenpark energie, water en materialen uit. Zo sluiten we de kringlopen van materialen, energie en water op het terrein zelf. Binnen deze kleinschalige circulaire economie hergebruiken we alles van waarde zoveel mogelijk in het gebied zelf. Bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor koeling, zonne-energie om te zetten in elektriciteit, demontabel bouwen en misschien zelfs afval van de een te gebruiken als waardevolle grondstof voor de ander. In een materialenpaspoort voor zowel de openbare ruimte als de gebouwen worden alle materialen en producten opgeslagen voor hergebruik in de toekomst. Zo wordt de ecologische voetafdruk van uw onderneming zo klein mogelijk. En dat is winst voor de aarde èn voor de ondernemingen.

Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De ontwikkelkaart met doelen laat schematisch zien wat de circulaire doelen zijn voor het Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Deze doelen zijn worden verder toegelicht in het Handboek Circulariteit.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veel water en groen

De ruggengraat van het bedrijvenpark is de 500 meter lange ecologische Middentocht met natuurvriendelijke oevers die het groenblauwe hart van het plan vormt. Hier wordt het verkeer afgewikkeld en worden de circulaire uitgangspunten ‘beleefbaar’. Groene daken, groene gevels en bovengrondse afvoer van overtollig hemelwater versterken het groenblauwe beeld. De inrichting van het gebied met veel water en groen is aantrekkelijk voor verschillende dieren en planten. Het is een inspirerende, gezonde en prettige omgeving op te werken en te ontspannen.

Samen sterker

De ondernemers in bedrijvenpark Ambachtsezoom vormen samen een duurzame community. Ze versterken en inspireren elkaar. En maken gebruik van elkaars kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen.

Win-win

Circulaire gebiedsontwikkeling levert winst op voor het milieu en biedt economische kansen voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door lagere productiekosten. U kunt tot 10 % korting op de grondprijs krijgen als u aanvullende duurzame maatregelen neemt in het ontwerp van het gebouw en terrein.

Adviseur circulair bouwen

Ondernemers die gaan bouwen op Ambachtsezoom krijgen gedurende het hele proces begeleiding van onze adviseur circulair bouwen: René de Klerk van Rendemint BV. U kunt bij hem terecht met vragen over materialen, verwarmen (en koelen) zonder aardgas, waterbesparende installaties, groene gevels en nog veel meer. De diensten van deze specialist zijn bij de grondprijs inbegrepen.

Daarnaast toetst Rendemint namens de gemeente voorafgaand aan elke bouw of aan alle circulaire voorwaarden is voldaan. Tijdens en na elke bouw houdt Rendemint één of meerdere audits. Ook zorgt Rendemint ook voor begeleiding en audits voor het realiseren van het Materialenpaspoort van elk bouwwerk.

Interesse? Maak een afspraak

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. In het handboek Circulariteit & Beeld staan de kwaliteitseisen en suggesties voor het vestigen en op de kaart staat het actuele kavelaanbod en de duurzaamheidsdoelen van het bedrijvenpark.